Digital årsmøte i Stillhåtjønna hytteforening blir torsdag 29. april 2021 kl. 18-19. Link til Teams møte finnes på tilsendt e-mail.