Historikk

Med selvlaget ørretvann som samlingspunkt

Ikke alle hytteforeninger kan skryte av å ha et eget ørretvann – laget på dugnad i hytteforeningens tidlige historie. Det har Stillhåtjønna hytteforening. Stillhåtjønna er i dag en oppdemmet perle av et ørretvann, omgitt av koselige hytter på alle kanter, og et naturlig samlingssted for hytteeierne i området.

Det var grunneier Johannes E. Rotvold som i starten på 1970-tallet bestemte seg for å legge ut et hyttefelt på eiendommen sin i Stugudal. Feltet på ca ¾ kvadratkilometer ble etablert rundt en stor myr med et lite tjern som det var ørret i. I 1973 var det klart for utbygging, og 31 hytter ble etter hvert bygget rundt myra. I senere tid har hyttefeltet blitt utvidet, og nå er det 41 hytter tilknyttet Stillhåtjønna hytteforening.

Allerede før hyttefeltet var etablert, hadde Johannes E. Rotvold sett myras potensiale for å demmes opp til en større dam. Han lanserte forslaget for hytteeierne, som syntes det var en god idé. Hytteforeningen ble dannet i 1975, i hovedsak for å arbeide med planene om oppdemming. På et fellesmøte i 1977 ble det vedtatt at myra skulle demmes opp, og dette var hytteforeningens eneste målsetning på denne tiden.

Den oppdemte dammen, som etter hvert fikk navnet Stillhåtjønna, har blitt et naturlig samlingspunkt for hytteeierne. Ørreten stortrives i vannet, og det er tatt fisk på over en kilo i tjønna. I nyere tid er det imidlertid fattet vedtak om kultivering av fiskebestanden, som medfører at det nå bare er tillatt å fiske med hytteforeningens småmaskede garn. Det er mye småfisk i vannet, og ivrige hytteeiere er nesten garantert fangst når de setter garn i Stillhåtjønna.

I tillegg til arbeidet knyttet til opprettelse og vedlikehold av den oppdemte tjønna, har hytteforeningen vedtekter som omhandler sosiale aktiviteter for hytteeierne. Blant annet arrangeres det familieskirenn hver påske, en aktivitet som samler storparten av familiene i hyttefeltet til sosialt samvær og skiaktiviteter.

Kilde: Hytteforeningens vedtekter, og artikler trykket i Hytteliv og Ukeadressa.

 

Bilder fra oppdemming av tjønna