Isfiskekonkuranse på Stillhåtjønna i hele påskeuka.

FRILUFTLIVETS ÅR.

Invitasjon til isfiskekonkuranse på Stillhåtjønna

i hele påskeuka.

Det vil bli satt opp en "vandrefisk" til familien med mest

fisket fisk for hele uka og ellers mange fine premier.

Detaljer for invitasjonen blir sendt med e.post.

Skitt fiske.

Mvh. Roger Andersson.

Traner på Stillhåtjønna våren 2014

Traner våren 2014

                                     Foto. Roger Andersson                   
                                                                                      

Dugnad 19. juli og 2. august

Styret i hytteforeningen hadde styremøte den 1.juni og det ble da bla bestemt at vi skal reparere  demningen i sommer. Tidspunkt for arbeidet skulle avklares med Lars Tetlie som er fagmann på området.

I den forbindelse kaller vi inn til en dugnad for å gjøre dette arbeidet på lørdag 19. juli, da denne helga passer for Lars
Lars Tetlie sørger for at alt nødvendig utstyr og materiale er på plass den 18. juli.
 
Til denne dugnaden trenger vi ca 5-6 personer som kan hjelpe til.
 
Vi møtes kl 10 ved demningen.
 
Ps. Spjeldet må stå åpent denne uka slik at vannstand blir lavest mulig.
 
Ellers så blir den årlige dugnaden lørdag den 2. august med påfølgende grillfest.
Mer info om dette kommer.
 
Til slutt vil styret informere om at båt og motor (til sivkutting) etter en del forsinkelser endelig er underveis og forventes oppe på tjønna i løpet av tirsdag/onsdag i neste uke (8/9 juli)
 
Styret

Invitasjon til medlemsmøte 16.08.2014

Styret inviterer til medlemsmøte lørdag 16. august kl 17 ved demningen.

Vi har avventet med å gjøre noe mer ang forhøyning av terskel fra demning mot Thanem. Styret har mottatt flere forslag og innspill for hvordan dette arbeidet skal gjøres. Styret foreslår derfor at det avholdes et medlemsmøte i henhold til vedtektenes § 11 slik at vi sammen kan finne den beste løsningen.

Styret

Ut i naturen: Sylan, naturens skattekiste 15.11.2011

Øystein Jansen er en entusiastisk geolog med gull i hjertet. Nå legger denne mannen ut på nye geologiske eventyr. Denne gang inn i Sylan, en bit av Trøndelag som grenser inn mot Sverige. Her finner han en geologi som forteller en historie.

NRK Ut i naturen: Sylan, naturens skattekiste 15.11.2011